دو حدیث در باب زیارت امام حسن مجتبی و امام رضا(ع)

ابن شهر آشوب از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) روایت کرده است: حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با اهلبیت خود فرمودند: ای گروه؛ من به زهر شهید خواهم شد، چنانچه رسولخدا حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم) به زهر شهید شدند. (۲)

حضرت ختمی رسالت(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: چون فرزند من حسن مجتبی(علیه السلام) را به زهر شهید کنند، ملائکه آسمان های هفتگانه بر او گریه کنند و همه چیز بر او بگرید، حتی مرغان هوا و ماهیان دریا.
هر که بر امام حسن مجتبی(علیه السلام) بگرید، دیده اش کور نشود در روزی که دیده ها کور می شود. و هر که بر مصیبت او اندوهناک شود، اندوهناک نشود دل او در روزی که دل ها اندوهناک شوند. هر که در بقیع او را زیارت کند، قدمش بر صراط ثابت گردد در روزی که قدم ها بر آن لرزد. (۳)

(۲) جلاءالعیون علامه مجلسی(ره)، ص 271.
(۳) جلاءالعیون علامه مجلسی(ره)، ص 277.

رسولخدا حضرت محمّد مصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: پاره تن من، حضرت علی بن موسی الرضا(علیهماالسلام) در زمین خراسان مدفون خواهد شد. هر مؤمنی که او را زیارت کند، البته بهشت او را واجب شود و بدنش بر آتش جهنم حرام گردد. (4)

(4) جلاءالعیون علامه مجلسی(ره)، ص 545.

/ 0 نظر / 24 بازدید