پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

مناجات الزاهدین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...    الْمَحْشُوَّةُ بِالْافاتِ الْمَشْحُونَةُ بِالنَّکَباتِ اِلهى فَزَهِّدْنا فیها   آکنده است از بلا و زیان و پر است از رنج و سختى خدایا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 63 بازدید

مناجات المحبین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

 ادامه...    وَاَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِکَ وَقِلاکَ وَبَوَّاْتَهُ مَقْعَدَالصِّدْقِ فى جِوارِکَ   و از غم هجران و فراقت پناهش داده و در جایگاه راستى در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

مناجات الراغبین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...     اذَنَنى حُسْنُ ثِقَتى بِثَوابِکَ وَاِنْ اَنا مَتْنِى الْغَفْلَةُ عَنِ الْأِسْتِعْدادِ   اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به پاداش نیکت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 53 بازدید