# ادعیه

مناجات الراغبین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...     اذَنَنى حُسْنُ ثِقَتى بِثَوابِکَ وَاِنْ اَنا مَتْنِى الْغَفْلَةُ عَنِ الْأِسْتِعْدادِ   اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به پاداش نیکت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید

مناجات الذاکرین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...    اَ لْسِنَتِنا وَاِذْنُکَ لَنا بِدُعآئِکَ وَتَنْزیهِکَ وَتَسْبیحِکَ اِلهى فَاَ لْهِمْنا   زبان ما است و همان اجازه‏اى است که براى دعا کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

مناجات العارفین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...    عَنْ مَعْرِفَتِکَ اِلهى فَاجْعَلْنا مِنَ الَّذینَ تَرَسَّخَتْ اَشْجارُ الشَّوْقِ   از شناسائیت خدایا پس ما را از کسانى قرار ده که درختهاى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

مناجات الشاکرین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...  اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْمآءِ وَقابَلَها بِالتَّقْصیرِ وَشَهِدَ عَلى نَفْسِهِ   اعتراف به وفور نعمتهاى تو و در مقابل آنها به کوتاهى کردن خود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

مناجات المریدین از دعای خمس عشره امام سجاد علیه السلام

ادامه...    فى اَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَیْکَ قَرِّبْ عَلَیْنَا الْبَعیدَ وَسَهِّلْ عَلَیْنَا   نزدیکترین راهى که به تو رسند ما را ببَر دور را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید